Patent Nedir?

Patent Tescili Nasıl Olur?

Buluş: Teknik bir konuda, konunun kendisi de içinde olmak üzere, duygu, düşünce, imge, dil ve anlatım, biçim yönlerinden özgün, yeni bir yol  bir araç, aygıt, yöntem  yaratılmasıdır.

Patent :Bir buluşu veya yeni bir ürünü ortaya çıkaran kişinin, bu buluş veya ürün üzerindeki haklarını güvence altına almaktır. Patent; bulduğu şeyden bir süre için yalnız buluş sahibinin kendisinin ve yetkili kıldığı kimselerin yararlanabileceğini gösteren belgedir.

 

Patent Tescil Kriterleri

  • Dünya'da yenilik,
  • Tekniğin bilinen durumunun aşılması,
  • Sanayi'ye uygulanabilirlik.

Patent niteliğinde olmadıkları için patent verilmeyecek konular:

  • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metodları,
  • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usül ve kurallar,
  • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar programları,
  • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usüller,
  • İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usülleri ile insan va hayvan vücudu ile ilgili teşhis usülleri,

Bu hüküm, bu usüllerin herhangi birinde kullanılan takip ve maddeler ile bunların üretim usülleri uygulanmaz.

Patent niteliğinde olmalarına rağmen patent verilmeyecek buluşlar:

  • Konusu kamu düzenine veya genel haklara aykırı olan buluşlar,
  • Bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usülleri.

Faydalı model başvurusunun Patent başvurusuna dönüştürülmesi

Faydalı Model belgesi verilmesi hakkında Türk Patent tarafından alınacak kararlardan önce Faydalı Model Başvuru sahibi, başvurusunun Patent başvurusuna dönüştürülmesini talep edebilir. Bu talepten itibaren 1 ay içinde Türk Patent Faydalı Model başvurusunun Patent başvurusu olarak işlem göreceği ve bunun için enstitüye sunulması gereken belgeleri başvuru sahibine bildirir.

Söz konusu 1 aylık sürede gerekli belgeler Türk Patent'e  teslim edilmezse değişim talebi yapılmamış sayılır ve Faydalı Model başvuru işlemi devam eder.

Faydalı model başvurusu, Patent başvurusuna dönüşme işleminde Faydalı Model başvurusunda Rüçhan hakkından faydalanılıyorsa aynı rüçhan tarihi Patent başvurusu içinde gerçerli olur.