Hukuki Danışmanlık

Fikri ve Sınai Hakların Korunması

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, insanların fikri çabaları ve emekleri ile ortaya çıkardıkları, yaratıcı nitelik taşıyan ürün ve eserleri korumak için kendilerine tanınan haktır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Kanunları; sanatsal ve yaratıcı eserlerin, bilgisayar programları gibi icat edilen yeni teknolojilerin korunmasını amaçlar. 

Marka, patent, endüstriyel tasarım, Alan adları, endüstriyel tasarımlar, coğrafi isimler ve işaretler, yarı iletkenlerin topoğrafyaları sahiplerinin  maddi ve  manevi  haklarının korunması, vaki tecavüzlerin önlenmesi, doğan zararların tazmini için gereken hukuk danışmanlık hizmetleri New Patent olarak faaliyet alanımız içerisindedir.

  • Fikri ve Sınai Haklar, ürün veya eserin, hak sahiplerinin izni olmaksızın başkalarının kullanımını belirli bir süre engeller,
  • Fikri ve Sınai Haklar soyuttur, maddi olmayan mal niteliğindedir.
  • Fikri ve Sınai Haklar diğer kişisel haklar gibi el değiştirebilir, kiralanabilir, rehin edilebilir, bağışlanabilir haklardır.

Eserin Korunabilmesi İçin;

  1. Sahibinin hususiyetini taşıması,
  2. Şekillenmiş olması,
  3. Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi,
  4. Fikri bir çabanın sonucu olması gerekmektedir.