Faydalı Model Nedir?

Faydalı Model:  Mekanizma, makine ya da ürünler üzerinde yapılmış olan geliştirmelerin ya da buluşların 10 yıllık koruma sağlamak adına uygulamaya alınmış basitleştirilmiş patent belgesidir. Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların ve bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Faydalı model belgesi alınması işlemleri, patent işlemlerine oranla, daha hızlı ve ekonomik gelişmektedir.

Belgelendirmek istediğiniz yenilikçi bir ürün ya da buluşunuz için bizimle iletişime geçin...

Faydalı Model Kriterleri

  • Dünya'da yenilik,
  • Sanayi'ye uygulanabilirlik,
  • Kimyasal maddeler ve prosesler için faydalı model verilmez,
  • Faydalı model küçük buluşları özendirmek veya kobileri desteklemek için verilebilir.

Patent başvurusunun Faydalı Model başvurusuna dönüştürülmesi,

  • Patent başvurusu incelemesiz işleme alınmış ise EN GEÇ araştırma raporunun yayınından itibaren 6. ayın sonuna kadar yapılmalıdır.
  • Patent başvurusu incelenmeli olarak işleme alınmış ise EN GEÇ araştırma raporuna 3. kişilerce yapılan itirazın başvuru sahibine bildirildiği tarihten sonraki 3 ay içinde (Ek süre talep edilmeşse ek süre sonuna kadar) TOPLAM 6 AY