Entegre Devre Topoğrafyası Nedir?

Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tanımının veya bir kısmının görünümünü ifade eder. 

Entegre Devre Topoğrafyası Sınai Mülkiyet Hakkı konularından biridir. 5147 sayılı kanun ile korunmaktadır.

Korumanın (10 Yıl) Kapsamı,

  • Hak sahibinin koruma altındaki entegre devre topoğrafyasının bütününün veya bir kısmının herhangi bir şekilde çoğaltılmasını,
  • Topoğrafyayı içeren bir entegre devrenin yada yasal olmayan yolla çoğaltılmış entegre devre topoğrafyasını içeren ürünün ithali ve satışı veya ticari amaçlı dağıtımını ÖNLEME HAKKI VARDIR.

Entegre Devre Topoğrafyasında;

  • YILLIK ÜCRET YOKTUR,
  • YENİLEME YOKTUR,
  • ORJİNAL NİTELİĞE SAHİP OLMASI GEREKİR.