Endüstriyel Tasarım Nedir?

Endüstriyel Tasarım; Bir ürünün tümü veya bir parçası, yada üzerindeki süslemelenin çizgi, biçim, renk, doku, ses, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütündür.

Ürün: Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topopgrafyaları hariç olmak üzere, aşağıda belirtilenleri ifade eder.

 • Endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra,
 • Bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçalar, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesleri,
 • Birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanan birleşimlerini,
 • Grafik semboller (etiket, yazı karakterleri),
 • Tipografik karakterleri

Birleşik Ürün: Sökülüp takılma yolu ile değiştirilebilen ve aralarında fiziki bağlılık bulunan birden çok bileşenden oluşan üründür.

Korunabilecek Endüstriyel Tasarımların Özellikleri:

 • Yeni ve ayırt edici özelliğe sahip tasarımlar belge verilerek korunur.
 • Bir tasarımın aynısının başvuru veya Rüçhan tarihinde önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olmalıdır. 

Ayırt edici nitelikler,

Bir tasarım bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile daha önce piyasaya sürülmüş veya tescil edilip koruma süresini doldurmamış benzer tasarımların böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır.

Endüstriyel Tasarım Başvurusu için gerekenler,

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Görsel anlatımlar,
 3. Tasarımı açıklayan tarifnameler,
 4. Başvuru ücreti (Banka dekontu),
 5. Vekaletnameler (Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyor ise ve basvuru sahibi tüzel kişi ise),
 6. Rüçhan belgesi (Rüçhan Talebi var ise).

Başvuru tarihinin kesinleşmesi için,

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Tasarımın tüm belirgin özelliklerini yansıtan ve yayın yoluyla çoğaltılmaya elverişli resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde hazırlanmış görsel anlatım (8x8 veya 16x16 ebadında hazırlanır (En çok/En fazla)),
 3. Başvuru ücreti.

Başvuru tarihi bu bilgi ve dökümanların Türk Patent Kurumu'na verildiği tarih itibari ile kesinleşir.