Coğrafi İşaret Koruması Nedir?

Belirli bir coğrafi yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan belirgin bir niteliği, ünü veya özellikleri itibariyle bu yöre, alan, bölge ile özdeşleşmiş ürünlerin korunması için sağlanan Sınai bir haktır. Kişisel değil Anonim bir haktır.

Belirli coğrafi bölgelere mahsus ürünlerin niteliklerinin bozulmadan sürekliliğini sağlamak, kırsal kesimin ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uygulanmaya başlamıştır.

Doğal Ürünler, Tarım Ürünleri, Madenler, El sanatları, Sanayi Ürünleri coğrafi işaret olarak korunabilir.

Coğrafi İşaretlerin Fonksiyonları;

 • Kaynak Belirtme
 • Ayırt Etme (Aynı ürünler arasındaki fark)
 • Kalite ve Garanti Belirtme
 • Geleneksel Bilgiyi Koruma
 • Reklam ve Ülke Tanıtımına Katkı
 • Yerel Kalkınmayı Geliştirme

Coğrafi işaretin unsurları;

 1. Ürün
 2. Coğrafi Alan
 3. Kullanılacak İşaret veya Adlandırma
 4. Kazandırılmış Karakteristik Özellik,
 5. Ürün ile Coğrafi Alan Arasındaki Bağ