çorlu marka tescili

Marka Tescili

çorlu patent tescili

Patent Tescili

çorlu faydalı model

Faydalı Model

çorlu endüstriyel tasarım

Endüstriyel Tasarım

çorlu coğrafi işaret

Coğrafi İşaret

çorlu entegre devre

Entegre Devre Topoğrafyası

çorlu hukuki danışmanlık

Hukuki Danışmanlık

çorlu yurtdışı tescil

Yurtdışı Tescil

Metin KARAAĞAÇLI
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yetkili
Patent ve Marka Vekilidir.

Çorlu Marka Tescili, Çorlu Patent Tescili, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili, Coğrafi İşaret, Entegre Devre Topoğrafyası konularında
vekillik ve danışmalık hizmeti vermekteyiz.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarınızı Koruyoruz

MERAK EDİLENLER

Marka başvurusu yapmak için gerekli belgeler nelerdir ?

 1. MARKANIN ADI
  • MAL VE HİZMET SINIF SAYISI
 2. BAŞVURU SAHİBİNİN ADI
 3. BAŞVURU SAHİBİNİN TC  NO
 4. MARKANIN  CİNSİ
  • TİCARET  VE HİZMET MARKASI
  • GARANTİ   MARKASI
  • ORTAK MARKA 
 5. BAŞVURU SAHİBİNİN ADRESİ
 6. TELEFON VE FAX  NUMARALARI
  • SABİT  TELEFON
  • GSM  NO
  • FAX  NO
 7. MAİL ADRESİ
 8. FATURA  BİLGİLERİ
  • FATURANIN KESİLECEĞİ ŞAHIS  VEYA  FİRMA
  • VERG İ DAİRESİ
  • VERGİ  NUMARASI
 9. VEKÂLETNAME : (ISLAK İMZALI)  NOTER ONAYINA GEREK YOKTUR.

Kimler Patent veya Faydalı Model Başvurusunda bulunabilir ?

 • T.C. Vatandaşları,
 • Türkiye'de ikamet eden kişiler,
 • Türkiye'de sinai ve ticaret faaliyetinde bulunan kişiler,
 • Paris Sözleşmesi veya OTÜ Anlaşması kapsamında Türk Vatandaşlarına patent koruması hakkı tanıyan ülke vatadaşları.

Buluşa patent verilmesini etkileyen açıklamalar nelerdir ?

 • Açıklamanın buluş sahibi tarafından yapılmış olması,
 • Açıklamanın bir merci tarafından yapılmış olması,
 • Açıklamanın buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgi elde eden bir üçüncü kişi tarafından yapılmış olması.

Patentin Türkiye veya diğer ülkelerde başvuru/geçerli kılınma süreleri ne kadardır ?

12 AY

 • Doğrudan başvurularda ilk rüçhan tarihinden itibaren.

30 AY (TÜRKİYE'DE 33AY)

 • PCT başvurularında ilk rüçhan tarihinden itibaren.

3 AY 

 • EPO patentlerinde patent verildiği yayından itibaren.

Hükümsüzlükler

 • Patent: koruma süresince (20 Yıl) ve koruma süresinin bitiminden 5 Yıl içinde,
 • Faydalı Model: koruma süresi boyunca hükümsüzlük kararı verilebilir.

Neler Marka Olabilir ?

Kişi adları da dahil olmak üzere;

 • Sözcükler,
 • Şekiller,
 • Harfler,
 • Sayılar,
 • Malların biçim ve ambalajları,
 • Çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen,
 • Baskı yoluyla yayınlanabilen veya çoğaltılabilen HER TÜRLÜ İŞARET marka olabilir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Nedir ?

İnsanların fikri çabaları ve emekleri ile ortaya çıkardıkları ORTALAMA SEVİYEDE kişinin ortaya çıkaracağından fazla yaratıcı nitelik taşıyan ürünler için kendilerine sağlanan haktır.

Hak sahipleri konu ürünün kendisinin izni olmaksızın başkalarının kullanımını belirli bir süre engelleme hakkına sahiptir. 

Patent başvurusunun Faydalı Model başvurusuna dönüştürülmesi için gerekenler nelerdir ?

Paten başvurusu incelemesiz işleme alınmış ise EN GEÇ araştırma raporunun yayınından itibaren 6. ayın sonuna kadar yapılmalıdır.

Patent başvurusu incelenmeli olarak işleme alınmış ise EN GEÇ araştırma raporuna 3. kişilerce yapılan itirazın başvuru sahibine bildirildiği tarihten sonraki 3 ay içinde (Ek süre talep edilmeşse ek süre sonuna kadar) TOPLAM 6 AY

Sinai Mülkiyet haklarına ilişkin başvurularda şekli eksiklerin giderilme süreleri ne kadardır ?

 1. Patent => 3 Ay süre verilir.
  • Başvuru esnasında zorunlu olarak verilmesi gereken evrakların Türkçe dışında (Ingilizce, Almanca ve Fransızca) dillerinde bile verilmesi halinde başvuru kesinleşir,
  • Diğer evraklar noksanlıklarında, başvuru tarihi değişmez.
 2. Marka => 2 Ay süre verilir.
  • Başvuru esnasında zorunlu olarak verilmesi gereken evrakların teslim tarihinde başvuru kesinleşir,
  • Diğer evraklarında 2 ay içinde tamamlanması gerekir, ancak başvuru tarihi değişmez.
 3. Endüstriyel Tasarım => 1 veya 2 Ay süre verilir.
  • Zorunlu verilmesi gereken evraklar (1Ay, Başvuru tarihi değişir),
  • Diğer evraklar (2 Ay, Başvuru tarihi değişmez).
 4. Coğrafi İşaret => 3 Ay süre verilir.
  • Başvuru evraklarındaki noksanların tamamlandığı tarihte başvuru kesinleşir.
 5. Entegre Devre Topoğrafyası => 2 Ay süre evrilir.
  • ​​​​​​​​​​​​​​Noksanların tamamlandığı tarihte başvuru kesinleşir,
  • Eksikler 2 Ay içerisinde giderilmezse başvuru geri çekildi sayılır.